Résultats événements

26/08/2017 Triathlon du Levezou 2017-Triathlon 10 11 ans
Arrivée
Categorie:

Clt Temps de course Nom Dos Cat Temps sur l'intervalle Clt int. Gain
1 00:14:02 Arbin mathys 16 MPU 00:14:02 1
2 00:14:35 EL BAGHLOULI CAMILLE 14 FPU 00:14:35 2
3 00:14:44 DAGNAC Romain 26 MPU 00:14:44 3
4 00:14:48 Papa Benjamin 21 MPU 00:14:48 4
5 00:14:49 Abadie Thibaut 10 MPU 00:14:49 5
6 00:14:52 AUGE Leonie 2 MPU 00:14:52 6
7 00:14:59 NOURRISSON Clément 33 MPU 00:14:59 7
8 00:15:00 Dominguez Léa 13 FPU 00:15:00 8
9 00:15:05 POUX Mathieu 23 MPU 00:15:05 9
10 00:15:08 Ranc Baptiste 19 MPU 00:15:08 10
11 00:15:10 ANDREE Matheo 15 MPU 00:15:10 11
12 00:15:31 Clavillier Soni 5 MPU 00:15:31 12
13 00:15:40 DUNET Yonis 34 MPU 00:15:40 13
14 00:15:41 CHELMI Quentin 1 MPU 00:15:41 14
15 00:16:16 delahaye marjorie 8 FPU 00:16:16 15
16 00:16:21 Fantin Maelle 7 MPU 00:16:21 16
17 00:16:24 Bigarré nina 9 FPU 00:16:24 17
18 00:16:28 JULES GUILLOUD 11 MPU 00:16:28 18
19 00:16:48 BERNARD Laure 27 FPU 00:16:48 19
20 00:16:54 CAVALERIE MATEO 20 MPU 00:16:54 20
21 00:17:00 MARTZLUFF THEO 3 MPU 00:17:00 21
22 00:17:48 LEROUX Thomas 36 MPU 00:17:48 22
23 00:18:13 MERLAN Chiara 30 FPU 00:18:13 23
24 00:18:15 SCHMITT Lucas 4 MPU 00:18:15 24
25 00:18:15 PEDOUSSAULT Ryan 25 MPU 00:18:15 25
26 00:18:56 PICAROUGNE Jules 31 MPU 00:18:56 26
27 00:19:03 BALDET Maelys 35 FPU 00:19:03 27
28 00:19:18 Poisson_Haggqvist Soleane 12 FPU 00:19:18 28
29 00:19:20 DRUILHE GABIN 22 MPU 00:19:20 29
30 00:20:00 CHAUZAL Ernest 29 MPU 00:20:00 30
31 00:20:00 PONS Jeanne 17 FPU 00:20:00 31
32 00:20:47 LAVIALE Lisa 18 FPU 00:20:47 32


Restez connectés à vos performances